Go to the top

افتتاح مدارس کیمیایی دانش در مناطق محروم

حسین سلطان زاده / گالری تصاویر / ۰ Comments

این مدارس توسط بنیاد نیکو کاری یاس فاطمه النبی از شرکتهای عضو گروه مالی گردشگری و با تخصیص اعتبار از سوی بانک گردشگری آماده بهره برداری شد.

 

Leave a Comment