Go to the top

کارگروه پسا تحریم در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments
مهدی جهانگیری

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حضور مقامات بلند پایه آلمانی در ایران برای جامعه بین الملل پیام دارد، گفت: اتاق بازرگانی تهران برای شرایط پسا تحریم وبعد از توافق هسته‌ای کارگروهی تشکیل داد.

 

مهدی جهانگیری با  اعلام این خبر، افزود: هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بحث‌های مفصلی در ارتباط با فرصت‌های اقتصادی و تجاری کشور در شرایط پسا تحریم دنبال می‌کند که در نهایت منجر به تشکیل کارگروهی در اتاق تهران شد.

به گزارش تسنیم، وی خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی تهران، درحال رصد و بررسی شرایط پسا تحریم است و در این زمینه مشاوره‌های لازم را به دولت ارائه می‌دهد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی  تهران، با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پسا تحریم در اتاق بازرگانی درحال پیگیری است، ادامه داد: در این باره هراتفاقی بیفتد، باید بدور از هیجانات احتمالی و درچهار چوب برنامه‌های مدیریت شده و شکل گرفته، باشد .

وی با اشاره به اینکه ایران فضای مستعد برای سرمایه گذاری‌‎های داخلی و خارجی دارد و اکنون شرایط حضور سرمایه گذاران تسهیل شده است، اظهار داشت:  بنگاه‌های اقتصادی که پیشینه اقتصادی و تجاری با ایران دارند، برای برقراری ارتباط دوباره با ایران یا نگه‌داشتن روابط اقتصادی خود تلاش می‌کنند که حضور مقامات عالی رتبه آلمان در ایران را  نیز در این چهار چوب می توان ارزیابی کرد.

 

حضور مقامات بلند پایه آلمان برای دنیا پیام داشت

جهانگیری تاکید کرد: حضور مقامات باند پایه اقتصادی سایر کشورها در ایران شامل پیام‌هایی برای جامعه بین المللی بوده  و مشخص می‌کند که سطح روابط دو کشور به تعریف‌های خاص خود رسیده است.

وی در پایان اظهار داشت:  در ماه‌های آینده هیئت‌های بازرگانی از کشور‌های اروپایی و آسیایی شرقی با دعوت اتاق بازرگانی به ایران می‌آیند، همچنین نمایندگان تجاری کشور‌های چین، کره وهندوستان با توجه به علاقه‌مندی‌های که برای حضور در بازار ایران و گسترش روابط تجاری دارند به ایران سفر می‌کنند.

 

دسترسی به لینک خبر

Leave a Comment