Go to the top

Tag Archives: بازار

یکشنبه / آوریل 03, 2016 /

ممنوعیت واگذاری بازارها به سرمایه‌گذاران خارجی

حسین سلطان زاده / یادداشت / ۰ Comments

امروز که فعالیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شده، حداقل باید یک موضوع کلیدی را روشن کنیم؛ آیا سرمایه‌گذاران خارجی را به معنای نمایندگان کمپانی‌های بزرگ برای عرضه کالا می‌خواهیم یا آنها را سرمایه‌گذارانی برای احداث کارخانه و تولید شغل تعریف کرده‌ایم؟

ادامه مطلب