Go to the top

Tag Archives: صادرات مجدد

یکشنبه / نوامبر 01, 2015 /

چالش های پیش روی بحث صادرات مجدد از کشور

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

مهدی جهانگیری درخصوص بحث صادرات مجدد گفت : اگر بحث صادرات مجدد موضوعی اقتصادی باشد به طور قطع بخش خصوصی علاقه زیادی به آن نشان خواهد داد.

ادامه مطلب