Go to the top

اتاق تهران تسهیل فرایند سرمایه گذاری در ایران را دنبال می کند

حسین سلطان زاده / اخبار / ۰ Comments
مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق تهران در دیدار با هیئت اتریشی ایالت سالزبورگ

آنچه ما به عنوان اتاق تهران دنبال می کنیم این است که فرایند مذاکره اقتصادی شرکت های ایرانی و خارجی را برای رسیدن به توافق کوتاه کنیم. ما می خواهیم حضور سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران و هم افزایی شرکت های ایرانی و خارجی را تهسیل کنیم تا خروجی آن را در اقتصاد ببینیم.

مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق تهران در حاشیه دیدار با هیئت اتریشی ایالت سالزبورگ، در ارزیابی از حضور هیئت های تجاری خارجی در ایران گفت: طبیعی است که سرمایه گذاران خارجی به ایران پس از مذاکرات توجه جدی دارند. ایران کشور بکری است و مزیت ها و ظرفیت های قابل ملاحظه ای برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی دارد. امروز که به تحقق شرایط بعد ازتحریم نزدیک می شویم، طبیعی است که کشورهای متمایل به سرمایه گذاری در ایران، ارزیابی شان از وضعیت اقتصادی مارا گسترش دهند و بر اساس برنامه کاری که دارند، با بخش های مختلف در ایران به توافق برسند. آنچه ما به عنوان اتاق تهران دنبال می کنیم این است که فرایند مذاکره اقتصادی شرکت های ایرانی و خارجی را برای رسیدن به توافق کوتاه کنیم. ما می خواهیم حضور سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران و هم افزایی شرکت های ایرانی و خارجی را تهسیل کنیم تا خروجی آن را در اقتصاد ببینیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه بین دولت و بخش خصوصی در برخورد با هیئت ها هماهنگی وجود دارد گفت: در حال حاضر حجم افرادی که در قالب هیئت های تجاری به ایران می آیند زیادی است و نمی توان گفت که همه باید از طریق دولت یا اتاق های بازرگانی وارد شوند. طبیعی است که در این فرایند هماهنگی توسط یکی از این دو انجام می شود و البته بطور حتم، دولت در برنامه هایی که دارد حضور اتاق تهران و ایران را لحاظ می کند.

نایب رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه نمی توان بطور عمومی در مورد زمینه مورد تمایل خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران نظر دارد گفت: هر سرمایه گذاری بخواهید یک سنت جایی سرمایه گذاری کند، الف تا یای وضعیت را بررسی می کند. چه ایرانی و چه خارجی. بطور حتم زمینه مورد علاقه یک سرمایه گذار با توجه به میزان حجمی که آورده خودش است و این مسئله که طرف ایرانی فاینانس می کند یا خارجی و اینکه چه اندازه ای را برای سرمایه گذاری در نظر دارند، تعیین می شود. این مسئله به توانمندی شرکت های ایرانی و خارجی باز می گردد.

جهانگیری ادامه داد: ما یک اصل در نظر داریم و آن هم این است که تمام کشورهای جهان جز اسراییل که آن را به رسمیت نمی شناسیم یم توانند در ایران سرمایه گذاری کنند.

 

دسترسی به لینک خبر

Leave a Comment