Go to the top

تمایل بخش خصوصی برای اجرای طرح های نیمه تمام

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments
مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران

نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: درآمدزایی دولت از پروژه‌های نیمه‌تمام، باعث می‌شود تا بخش خصوصی با انصراف از تمایل خود برای حضور در این پروژه‌ها، عطایش را به لقای آن ببخشد.

مهدی جهانگیری نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران درخصوص واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و مزیت آن برای اعضای بخش خصوصی، به موج اظهار کرد:مهم‌ترین اصلی که اعضای بخش خصوصی برای داوطلبی در انجام پروژه‌های دولتی مدنظر قرار می‌دهند، اصل توجیه‌پذیری یک پروژه اقتصادی است.

جهانگیری با اشاره به امکان به فروش رساندن این پروژه‌ها توسط دولت نیز تاکید کرد: وضع چنین شرایطی «درآمدزایی دولت از پروژه‌ها» اصلاً امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی درصورتی‌که این پروژه‌ها از سوی دولت به مزایده یا فروش گذاشته شود، عطای آن را به لقایش می‌بخشد.

وی ادامه داد: طبیعتاً اگر یک پروژه، دارای توجیه اقتصادی نباشد، حتی شرکت‌های خصولتی هم پا پیش نمی‌گذارد و سرمایه‌های مالی خود را برای این پروژه‌ها، هزینه نمی‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، شرایط اقتصادی خاص خود را دارند و باید مطلوبیت این شرایط برای بنگاه‌داران بخش خصوصی کشور کاملاً محرز باشد تا اقبال خصوصی‌ها به این طرح‌های نیمه‌تمام تعطیل جلب شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به معایب بعضی از این پروژه‌ها، تصریح کرد: احتمالاً پروژه‌هایی در این میان نیز وجود دارد که دیگر صرفه اقتصادی ندارد، یعنی باگذشت چند سال از آغاز عمر این پروژه‌ها، دیگر تکمیل و یا بازسازی آن چاره کار نیست و به دلیل عمر بالای نیمه‌تمام بودن یک طرح، تنها تخریب را می‌توان انجام داد.

عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کشور تمایل دارد تا که تا حدود ۴۰درصد از حجم این پروژه‌ها، وارد گود سرمایه‌گذاری برای طرح‌هایی که قابل توجیه باشد، شوند تا از خسارت وارده سالانه این پروژه‌ها بر اقتصاد جلوگیری کند.

 

دسترسی به لینک خبر

دسترسی به فیلم مصاحبه با شبکه خبر

Leave a Comment