Go to the top

جهانگیری: سکوت در برابر تصمیمات غیرکارشناسی دولت خیانت است

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments
مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق بازرگانی تهران

مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «نسیم» در خصوص شبهات پیرامون حضورش در اتاق بازرگانی با توجه به نسبتی که با معاون اول رئیس جمهور دارد اظهار کرد: با عنوان آقازادگی که برخی رسانه ها به من اطلاق کردند موافق نیستم و خود را آقازاده نمی دانم.

وی با بیان این مطلب که ” آقازادگی تعریف خاص خودش را دارد ” بیان کرد: پدر من کار گر زحمت کش معدن بود و افتخار می کنم که نان کارگری پدرم را سرسفره اش خورده ام.

 

چرا بقیه آقازاده ها رای نیاوردند

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رای نیاوردن باقی کسانی که با مسئولین دولتی نسبت داشته اند، خاطرنشان کرد: اگر قرار بود بخش خصوصی  به آقازاده ها رای دهند، این سوال مطرح است که چرا خیلی از آقا زاده ها که در انتخابات حضور داشتند، رای نیاوردند؟

جهانگیری آقازادگی را حربه ای برای تخریب افراد دانست و به نسیم توضیح داد: این کفه ترازوی خود انسان است که باید سنگین باشد و انسان خودش باید بتواند کارنامه داشته باشد و در واقع این کارنامه است که ظرفیت و توانایی او را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در کار اقتصادی می توانی آقازاده باشی و می توانی نباشی، ولی در نهایت باید دید که در کفه ترازوی خود یا اصطلاحا در چنته خود چه چیزی را داری، بنابراین بقیه مسائل حاشیه ای است.

 

چه اشکالی دارد از نسبتم با برادرم استفاده کنم؟

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نسبتش با برادرش، معاون اول رئیس جمهور، گفت: کسی مخالف این نیست که من از نسبتم با برادرم در جهت کمک به بخش خصوصی استفاده کنم.

جهانگیری خاطرنشان کرد: اگر نزدیکان مسئولان در پارلمان بخش خصوصی از نسبتشان به آن ها در جهت رساندن صدای بخش خصوصی به گوش آن مسئول استفاده کنند هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.

وی با اشاره به صفات یک عضو شایسته اتاق بازرگانی تشریح کرد: یک عضو شایسته اتاق بازرگانی باید با نگاه ملی کارنامه موفقی در عرصه اقتصادی داشته باشد و از معیارهای لازم برای حضور در اتاق هم برخوردار باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که ” نسبت داشتن با مسئولین در اتاق بازرگانی می تواند خود شخص و بخش خصوصی را موفق کند ” عنوان کرد: اگر به کارنامه من نگاه کنید من بزرگترین نقدهای اقتصادی را نسبت به دولت تدبیر و امید روا داشتم و دارم و این مسئله قبل از انتخابات اتاق بوده و بعد از انتخابات اتاق هم هست.

جهانگیری افزود: این انتقادات آزادی فکری و استقلال نگاه من در حوزه اقتصادی را اثبات می کند.

 

در دو بخش اقتصادی نقدهای جدی به دولت یازدهم داشتم و دارم

وی با اشاره به نقدهای خود به دولت یازدهم گفت: در حوزه تصمیمات شورای پول و اعتبار و صنعت و معدن نقدهای جدی به دولت داشتم و دارم و قرار نیست با اینکه عضو اتاق شدم، دیگر دولت را نقد نکنم و بله قربان گو باشم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی به موضع خود در قبال دولت های مختلف اشاره کرد و گفت: کارنامه من نشان می دهد که از کار خوب همه دولت ها حمایت کرده ام و از اقداماتی که به بخش خصوصی ضربه زده است انتقاد کردم.

 

نفوذ دولت در اتاق هشتم را قبول دارم

جهانگیری با بیان این مطلب که ” نفوذ دولت در اتاق هشتم را قبول دارم ” به نسیم خاطرنشان کرد: نفوذ دولت در اتاق را باید تعریف کنیم، اگر منظور شما از نفوذ رابطه است بی ربط نگفتید و اگر بگویید شما با معاون اول رئیس جمهور رابطه دارید و وی بردار شماست، باز هم درست گفته اید.

وی افزود: اگر در خصوص نسبت آقای خوانساری با دولت هم صحبت کنید حرف بی ربطی نیست، اما این به معنای این نیست که نفوذ دولت در اتاق باعث می شود که در برابر تصمیمات دولت بر ضد بخش خصوصی سکوت کنیم.

 

اگر به خاطر رابطه با دولتی ها در برابر برخی تصمیماتشان سکوت کنیم خیانت است

نایب رئیس اتاق تهران گفت: سکوت در برابر تصمیمات ضد بخش خصوصی نوعی خیانت به این بخش به شمار می رود و آن زمان ما حتما صلاحیت ماندن در پارلمان بخش خصوصی بخش خصوصی را نخواهیم داشت.

جهانگیری با اشاره به وظیفه نمایندگان اتاق در قبال بخش خصوصی تاکید کرد: ما امروز نماینده قاطبه بخش خصوصی هستیم که به ما رای داده و یا نداده اند، بنابراین باید از کیان بخش خصوصی با نگاه ملی و فرابخشی دفاع کنیم.

وی در تشریح رابطه دولتی ها با اعضای اتاق گفت: اما اگر از این رابطه در راستای حمایت از بخش خصوصی بخواهیم استفاده کنیم عین ثواب است، ولی اگر از این رابطه در راستای جفا کردن به بخش خصوصی استفاده کنیم این بزرگترین جفا به بخش خصوصی است.

نایب رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد: یقین دارم اگر رابطه ای هم وجود دارد در راستای منافع بخش خصوصی به کار گرفته خواهد شد.

Leave a Comment