Go to the top

Tag Archives: افتتاح

افتتاح مدارس خیریه
چهارشنبه / اکتبر 28, 2015 /

توسعه هر کشور و منطقه از آموزش و پرورش شروع می‌شود

حسین سلطان زاده / اخبار / ۰ Comments

“مهدی جهانگیری” در مراسم افتتاح مرکز آموزشی کیمیای دانش ۳ در روستای محمدآباد ارزوئیه اظهار کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که در حوزه فعالان اقتصادی، موضوعات اجتماعی موجب برکت کار، زندگی و مجموعه زندگانی انسانی داشته باشد و این امر به خوبی در گروه مالی گردشگری تبیین شده است.

ادامه مطلب