Go to the top

Tag Archives: ایتالیا

نایب رییس اتاق تهران
سه‌شنبه / مه 10, 2016 /

فروم اقتصادی ایران و ایتالیا برگزار می شود

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

برای برگزاری هرچه بهتر این فروم تاکنون جلسات متعددی در اتاق تهران برگزار شده و در نهایت ۵ پنل تخصصی برای این همایش در نظر گرفته شده است که در بخش های انرژی، زیربنایی، بیمه، گردشگری و تجارت است.

ادامه مطلب