Go to the top

Tag Archives: طرح های نیمه تمام

مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران
سه‌شنبه / سپتامبر 22, 2015 /

تمایل بخش خصوصی برای اجرای طرح های نیمه تمام

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کشور تمایل دارد تا که تا حدود ۴۰ درصد از حجم این پروژه‌ها، وارد گود سرمایه‌گذاری برای طرح‌هایی که قابل توجیه باشد، شوند تا از خسارت وارده سالانه این پروژه‌ها بر اقتصاد جلوگیری کند.

ادامه مطلب