Go to the top

Tag Archives: قیمت ارز

نایب رییس اتاق تهران
شنبه / سپتامبر 26, 2015 /

استقبال بخش‌ خصوصی از آزادسازی قیمت ارز

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با استقابل از تصمیم دولت برای کاهش فاصله قیمت ارزدولتی و آزاد، این اقدام را در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات کالاهای مصرف اعلام کرد.

ادامه مطلب