Go to the top

Tag Archives: پتروشیمی

مهدی جهانگیری عضو هیات رئیسه اتاق تهران
دوشنبه / فوریه 08, 2016 /

تامین مالی طرح های پتروشیمی از محل فاینانس خارجی و بازار مالی

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران با بیان ا ینکه بازار مالی یکی از مهمترین بازارهایی است که می تواند به منظور تکمیل و توسعه پروژه های صنعت پتروشیمی جایگزین بازارهای پولی شود، اظهار کرد: به طور حتم باز شدن درهای اقتصادی کشور به روی کشورهای خارجی به معنای تامین فاینانس و منابع مالی برای طرح های توسعه ای و تامین منابع پروژ ها خواهد بود.

ادامه مطلب