Go to the top

برنامه اتاقی‌های جدید برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران به بیان برخی اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی گروه جدید در اتاق بازرگانی تهران پرداخت و گفت: باید با برنامه‌ای به دور از احساسات، عقب‌ماندگی‌ها و مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم.
مهدی جهانگیری که به تازگی به عنوان نایب رییس اتاق بازرگانی تهران انتخاب شده است، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مهمترین اولویت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در آینده‌ نزدیک اظهار کرد: مطمئنا یکی از مهمترین اولویت‌هایمان در بخش‌های مختلف اقتصادی باید اتفاقات بعد از توافق هسته‌ای باشد.
وی افزود: بخش خصوصی و بخش دولتی به این اعتقاد رسیده‌اند که رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین عقب ماندگی‌ که در چند سال گذاشته با آن مواجه بوده‌ایم باید در یک برنامه‌ای به دور از احساسات برطرف شود، چرا که احساسی شدن می‌تواند آثار تخریبی ناخوشایندی داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به راهکار‌های مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی ادامه داد: طبیعی است که در هر مرحله‌ای ممکن است ناهنجاری‌های اقتصادی وجود داشته باشد. باید فارغ از حواشی با برنامه‌ای که در بخش خصوصی داریم و با توجه به شرایطی که کشور دارد به اهدافی که برای خودمان تعیین کرده‌ایم نزدیک شویم.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی، مهمترین رسالت ما در اتاق است و باید دراین عرصه گام‌های جدی برداریم. رویکرد دولت برای این کار نیز کاملا جدی است واز سوی دیگر بخش خصوصی سال‌ها منتظر چنین فضایی بوده است. طبیعتا در این مسیر باید انسجام و وحدت رویه اتفاق بیفتد تا به نقطه مطلوب برسیم.

Leave a Comment