Go to the top

Date Archives: آوریل2016

سهم بخش خصوصی از 40 میلیارد دلار سرمایه خارجی چقدر است
یکشنبه / آوریل 24, 2016 /

سهم بخش خصوصی از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی چقدر است؟

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

در رویکرد حاکمیت بناست سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش خصوصی انجام گیرد. در صنایع بالا دستی دولت مدیریت می‌کند و بخش خصوصی هم ورودی به آن ندارد.

ادامه مطلب
مهدی جهانگیری
پنج‌شنبه / آوریل 14, 2016 /

تحقق رشد ۵‌درصدی به ۴۰میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری نیاز دارد

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

به گفته مهدی جهانگیری، اگر قرار است رشد حدود ۵‌درصدی در کشور تحقق یابد، باید ۳۵ تا ۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود.

ادامه مطلب
یکشنبه / آوریل 03, 2016 /

ممنوعیت واگذاری بازارها به سرمایه‌گذاران خارجی

حسین سلطان زاده / یادداشت / ۰ Comments

امروز که فعالیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی آغاز شده، حداقل باید یک موضوع کلیدی را روشن کنیم؛ آیا سرمایه‌گذاران خارجی را به معنای نمایندگان کمپانی‌های بزرگ برای عرضه کالا می‌خواهیم یا آنها را سرمایه‌گذارانی برای احداث کارخانه و تولید شغل تعریف کرده‌ایم؟

ادامه مطلب
مهدی جهانگیری
شنبه / آوریل 02, 2016 /

مهدی جهانگیری تشریح کرد: مکانیسم پوشش حفره‌های مالیاتی

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

باتوجه به گزارش سال جاری بانک جهانی، کشور ما در رتبه۱۲۳ از حیث شاخص مالیات قرار دارد که رتبه نامناسبی است و با توجه به این رتبه ناکارآمد، ما نیازمند اصلاح ساختاری این الگو همچون سایر زیرساخت‌های اقتصادی مبنایی در کشورمان هستیم.

ادامه مطلب