Go to the top

Date Archives: جولای2016

مهدی جهانگیری درباره توافق هسته ای و دستاوردهای آن می گوید
پنج‌شنبه / جولای 14, 2016 /

برجام نقطه عطفی در روابط بین المللی ایران با دنیا است

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

« توافق برجام نقطه عطفی در حوزه روابط بین المللی ایران با دنیای خارج بود، در این دستاورد ایران از یک موضع عزت مندانه و با حفظ شوئن و ارزش های نظام برخوردار بود و این موضع در دنیا به نمایش گذاشته شد.»

ادامه مطلب