Go to the top

Tag Archives: تورم

سه‌شنبه / دسامبر 22, 2015 /

تورم تک‌رقمی، رونق را به اقتصاد باز‌نمی‌گرداند

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم تک‌رقمی چندان نمی‌تواند بازگشت رونق به اقتصاد را تضمین کند، بنابراین باید اشتغال‌زایی و توسعه صنایع تولید در تفکر دولتی‌ها دارای اولویت ویژه‌تری نسبت به مبارزه با تورم باشد.

ادامه مطلب