Go to the top

بخشی از رکود اقتصادی تحت تاثیر تحریم هاست

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در چند سال اخیر با رکود تورمی مواجه بودیم که بخشی از آن ناشی از فضای بین المللی و بخشی دیگر متاثر از فضای داخلی است.

مهدی جهانگیری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد درون زا فعالیت های مفید را رقم می زند که در قالب آن می توانیم با خروج از رکود به رشد و بالندگی قابل توجه برسیم.

وی اضافه کرد: اگر توافق هسته ای اتفاق بیفتد، دستاوردی بسیار ارزشمند برای کشور و خواسته همه فعالان بخش خصوصی است اما به این معنا نیست که اگر اتفاق نیفتد به انتهای راه می رسیم.

جهانگیری گفت: توجه به ظرفیت های کشور می تواند ما را از بن بست خارج کند و این توجه موقعیتی خارق العاده برای اقتصاد کشور است.

مهدی جهانگیری درباره شکل گیری قاچاق کالا هم گفت: این پدیده ناشی از تصمیم هایی است که زمینه بروز آن را فراهم کند و وقتی انحصار و رانت وجود داشته باشد، بروز قاچاق کالا امری طبیعی و پذیرفته شده در هر کشوری است.

نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود : به علت پهناوربودن کشور مبارزه با قاچاق کالا تاکنون جواب نداده است اما اصلاح ضوابط و مقررات و بستن راه های رانت و انحصار می تواند قاچاق کالا را به حداقل برساند.

جهانگیری اضافه کرد: با حذف بخشی از فرآیندهای دست و پاگیر به راحتی می توانیم هم مردم را به هزینه مالیات مطمئن کنیم که در این صورت تولیدکننده و پرداخت کننده مالیات با اشتیاق در پرداخت مالیات می تواند در توسعه کشور سهیم باشد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ هزینه پول یکی از عوامل اصلی و مهم در تولید و رونق اقتصادی است، گفت: همه صاحبنظران اقتصادی تایید می کنند که نسخه اقتصاد دستوری و دولتی منسوخ شده است و این عرضه و تقاضاست که باید تعیین کننده نرخ سود باشد.

جهانگیری افزود: اگرچه کاهش هزینه پول و نرخ سود امر پسندیده ای است اما زمانی می تواند موثر باشد که فضای امن بانکی و پولی هم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانک ها مکلف به رعایت نرخ سود مصوب هستند ، گفت: این نکته را نباید فراموش کنیم که بر بازار غیرمتشکل پولی که امروز نقش بسیار تاثیرگذاری در نظام اقتصادی دارد، هیچ نظارتی صورت نمی گیرد و این موضوع ، تهدیدی جدی برای بانک هاست.

مهدی جهانگیری گفت: بانک مرکزی باید ابتدا زیرساخت این تصمیم ها را فراهم و با اطمینان خاطر آن را اجرایی کند.

وی افزود: برای بانک ها جذاب تر این است که با کاهش هزینه سپرده ها و نرخ تسهیلات در فضایی حرکت کنند که خدمات حرف اول و آخر را در جذب مشتری بزند.

جهانگیری گفت: اگر این فضا مسموم باشد تهدید جدی برای بانک ها این خواهد بود که منابع بانک ها جذب بازار غیرمتشکل پولی شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید برای این بازار که بخش زیادی از نقدینگی کشور را در اختیار دارد ، فکر جدی کند.

وی افزود: براساس آماری که یک بار بانک مرکزی اعلام کرد بیش از ۵ هزار موسسه غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند که برخی از آنها صدها شعبه دارند البته ۶موسسه بزرگ غیرمجاز بیش از ۱۵ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند که با دیگر موسسات، درصد قابل توجهی از نقدینگی کشور در این موسسات وجود دارد ، در صورتی که این منابع مورد نیاز اقتصاد کشور است.

Leave a Comment