Go to the top

برنامه‌های اتاق تهران در ستاد پساتحریم برای موفقیت مذاکرات اقتصادی

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments
مهدی جهانگیری

مهدی جهانگیری رئیس ستاد پساتحریم و عضو هیات رئیسه اتاق تهران از اقدامات اتاق برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اقتصادی می گوید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران از برنامه های ویژه پارلمان بخش خصوصی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اقتصادی سخن گفت.

مهدی جهانگیری که ریاست ستاد اقتصای پساتحریم در اتاق تهران را بر عهده دارد، در گفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران اظهار داشت: تاکنون دو جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم تشکیل شده و فعالیت چند کمیته ذیل این ستاد آغاز شده است. برای پیشبرد اهداف این ستاد در شرایط پس از لغو تحریم‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، تصمیم به راه اندازی چند کمیته گرفته شد که این اتفاق رخ داده است.

وی ادامه داد: کمیته بررسی موانع سرمایه‌گذاری با ریاست آقای علیشیری که پیش تر رئیس سازمان سرمایه گذاری بوده اند، تشکیل شده است. همچنین ریاست کمیته بین‌الملل به آقای آصفی که از دیپلمات های با سابقه به شمار می روند، واگذار شده است. کمیته‌های دیگری همچون کمیته شناسایی شرکت‌ها و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران خارجی، کمیته مشاوره به سرمایه‌گذاران، کمیته آموزش و کمیته اطلاع‌رسانی نیز تشکیل شده است که از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان و مدیران اتاق تهران هدایت می‌شود.

جهانگیری تاکید کرد که ستاد پساتحریم اتاق تهران تصمیم ندارد در امور اجرایی مداخله کند.

این عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: اقدامات این ستاد جنبه ملی دارد و بنا داریم از طریق نشست‌هایی که قرار است به طور مشترک با اتاق ایران برگزار شود، تصمیمات و اقدامات ستاد اقتصادی پساتحریم را به کل کشور تعمیم دهیم.

جهانگیری با تشریح برخی فعالیت های کمیته های تشکیل شده در ستاد پساتحریم گفت: در بخش آموزش و همچنین بخش بین الملل اتاق فعالیت هایی در حال انجام است که هدف آن پیگیری منطقی مذاکرات اقتصادی و همچنین به نتیجه رسیدن آن است. آقای عندلیب معاون آموزش اتاق مامور شده‌اند تا برای شرکت‌ها، دوره‌های آموزشی مذاکرات بین المللی و دوره‌های استانداردسازی قواعد بین‌المللی برای حضور شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی، برگزار کنند. کارگاه های آموزشی در این زمینه در حال طراحی است.

وی ادامه داد: در واحد بین الملل اتاق هم فعالیت ها در راستای شرایط جدید پیش می رود. لابی با سفرای خارجی برای اینکه برنامه‌های خود را به سفرای خارجی اعلام کنیم انجام می شود. رصد و شناسایی نشست های منطقه ای نیز انجام می شود.

به گفته رئیس ستاد پساتحریم اتاق تهران، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مامور شده است تا مرکز مشاوره سرمایه گذاری در اتاق تهران را راه اندازی کند تا پاسخگوی به‌روز سرمایه گذاران، چه داخلی و چه خارجی باشد.

جهانگیری گفت: کارگروه و کمیته رتبه بندی شرکت‌های داخلی نیز با مسوولیت آقای فروزانفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، راه اندازی شده که اطلاعات شرکت ها را با کمک کمیسیون ها استخراج  می کند و به درجه بندی آن می پردازد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: این فعالیت ها در ستاد پساتحریم اتاق تهران انجام می شود تا بتوان شرایط را برای همکاری های اقتصادی در دوره جدید فراهم کرد. اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تهران از طرفی نقش مشاوره ای خود را برای قوا پررنگ خواهد کرد و سعی می کند تا اطلاعات واقعی از شرایط و موانع سرمایه گذاری را به گوش قوا برساند و همچنین فعالیت های خود را برای به سرانجام رسیدن همکاری های اقتصادی مشترک در دوران پس از تحریم، طراحی کند. نزدیک کردن نقطه مبدا و مقصد که از مذاکرات اقتصادی آغاز و به انجام سرمایه گذاری می انجامد، از طریق برنامه هایی که ذکر شد، دنبال می شود.

 

دسترسی به لینک گفت و گو

Leave a Comment