Go to the top

تامین مالی طرح های پتروشیمی از محل فاینانس خارجی و بازار مالی

حسین سلطان زاده / گفتگو / ۰ Comments
مهدی جهانگیری عضو هیات رئیسه اتاق تهران

مهدی جهانگیری درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه یکی از راههای توجه و تامین منابع مالی بازار پول وبازار سرمایه است ، بیان کرد: درحال حاضر بیش از ۸۵ درصد منابع به دلیل بانک محور بودن اقتصاد متوجه بازار پولی است و یکی از مقوله هایی که به نظر می رسد به آن کم توجهی شده است، بازار سرمایه است .
وی ادامه داد: باید راههای تامین منابعی که بتوان مردم را در آن درگیر کرد بررسی شود تا مردم از انتفاع ببرند و سود آنها بیش از سپرده گذاری در بانکها باشد تا بتوان در این حوزه براساس ابزارهای مالی در پروژه های اقتصادی مانند پتروشیمی یا صنایع پایین دستی آن هزینه کرد.
جهانگیری با اشاره به اینکه همچنین می توان از محل فاینانس های خارجی در شرایط لغو تحریم یا ادامه روند کنونی استفاده کردتصریح کرد: باید در تعامل دولت با بخش خصوصی بتوان طرح های بخش خصوصی را در اولویت قرارداد و از طریق فاینانس طرح هایی که دولت در دست مذاکره دارد نسبت به تامین مالی آنها اقدام کرده و درمورد آنها تمرکز داشت .
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران کشوری است که ظرفیتی قابل توجه برای سرمایه گذاری دارد و مزیت های متعددی در حوزه نفت وگاز و پتروشیمی وجود دارد ،عنوان کرد: ادبیات اقتصادی ایران با دنیا تغییرکرده است و گروههای متعدد سرمایه گذاری در حال دیپلماسی اقتصادی و انتخاب شرکای تجاری ایرانی بوده و انجام این پروژه ها به معنای فاینانس خارجی بوده و نمی تواند پروژه ای خارجی به ایران بیاید که تامین مالی آن از ایران باشد .

 

دسترسی به لینک گفت و گو

Leave a Comment