Go to the top

ششمین نشست سالانه هم اندیشی مدیران بانک گردشگری برگزار شد

مهرداد مولایی / اخبار / ۰ Comments
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در این نشست که با حضور معاونان، مدیران و روسای شعب تهران و شهرستانهای بانک گردشگری برگزار شد موارد و مسایل بانک گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، در سخنانی با اشاره به شرایط نوین اقتصادی کشور، بانک ها را پیشقراول رونق اقتصادی پیش بینی شده دانست و اظهار داشت : در شرایط رقابتی موجود که بیشتر کشورها با کشور ما ارتباط اقتصادی برقرار می کنند باید بتوانیم نقش مهمی در بازار ایفا کنیم. امروزه شرکت هایی که توان رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند حذف می شوند.
همچنین در در جریان این مراسم علی اصغر سفری، مدیرعامل بانک گردشگری، با مرور چشم انداز مشترک بانک و نیز مهمترین رویکردهای پولی کشور، به بررسی عملکرد بانک در سال مالی گذشته و اهداف و خط مشی های آن در سال جاری پرداخت.
سفری با تاکید بر اهمیت درک درست برنامه ریزی استراتژیک توسط مدیران، روسای شعب و همکاران گفت: ما از ابتدا به دنبال ایجاد بانکی استراتژی محور بودیم و به این منظور در حال حاضر تدوین استراتژی دیگر در انحصار مدیران عالی نیست و مدیران میانی و کارشناسان مجرب هم مشارکت قابل توجهی در این مورد دارند.
لازم به ذکر است در این نشست که با هدف نزدیک شدن روند کار ستاد و شعب و ایجاد هماهنگی به منظور پیشبرد اهداف بانک برگزار شد، عملکرد شعب در سال مالی ۱۳۹۴ مورد بحث وبررسی قرار گرفت و درجه بندی جدید شعب با توجه به مدل ارزیابی عملیاتی شد.

Leave a Comment