Go to the top

پیام نوروزی دکتر جهانگیری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

حسین سلطان زاده / یادداشت / ۰ Comments
مهدی جهانگیری عضو هیات رئیسه اتاق تهران

در زندگی دو چیز افسونم کرد؛ رنگ آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و می دانم هست؛ خدایی که همین نزدیکیست…
صفحه دیگری از دفتر عمرمان با همه فرازو نشیب هایش ورق خورد.
بیاییم در آنچه گذشت، در آنچه نشد حسرت نخوریم.
یادمان باشد پیروزمندان زندگی، فاتحان لحظه هایند! و شکوه زندگی را در کام فرصت ها می جویند…
در اندیشه خویش سازندگی را جست و جو می کنند
و در دل بذر عشق و محبت می کارند
و دستهای توانایشان اعجاز بهار است…
در سال ١٣٩۴ با لطف و عنایت خدای مهربان و همت و تدبیر مسئولین و همدلی و همراهی مردم غیورمان اتفاقات مبارکی رقم خورد و دریچه هایی نو در راستای بهبود و توسعه فعالیت ها و رونق اقتصادی کشورمان در فضای اقتصاد جهانی گشوده شد. ضمن عرض خدا قوت به همه خدمتگزاران این مرز و بوم، آرزو می کنم با ایمان به خدا، عزمی راسخ و همتی والا فصلی درخشان از تاریخ کشورمان را رقم بزنیم.
در پایان بار دگر آرزو می کنم تا سال ١٣٩۵ سالی توام با امید، خودباوری و همدلی ملی در داخل و صلح و دوستی و احترام متقابل در قبال تمام جهانیان باشد.

نوروز بمانید که ایام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید!
ایام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایام شمایید!

با آرزوی بهترینها، مهدی جهانگیری

Leave a Comment